ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 กองพลาหารราบที่ 7 เชิญวิทยากรมาบรรยายและติดอาวุธทางปัญญาให้กับ ทหารกองประจำการที่จะปลดใน 1 พฤศจิกายน 2565 ในส่วนของ กองบัญชาการและ กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 จำนวน 29 นาย โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.รับฟังการบรรยาย โดยนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การเตรียมตัวสมัคร และสัมภาษณ์ และการจัดการข้อมูลตลาดแรงงาน ณ อาคารยอดทัพ กองพลทหารราบที่ 7
2.สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและจัดให้ มัคคุเทศก์น้อย บรรยายแนะนำประวัติศาสตร์ใต้แท่นฐาน
3.ทัศนศึกษา เยี่ยมชมโครงการตามแนวพระราชดำริ ได้แก่ โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ศูนย์การเรียนรู้ กองพลทหารราบที่ 7และโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7
เพื่อให้ทหารกองประจำการเมื่อปลดประจำการแล้ว ได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพต่างๆ มีองค์ความรู้ ทางด้านประวัติศาสตร์ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ดูแลตนเอง และครอบครัวได้

213 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ