ช่วยเเชร์ จ้า .....

ผู้บังคับการกองบิน 46 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน 46 พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ณวรุณ ดีมา รองผู้บังคับการกองบิน 46 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติในการรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2
ในการนี้ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 และโรงพยาบาลกองบิน กองบิน 46 ได้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด เกี่ยวกับสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และจุดคัดกรอง เพื่อรองรับการเข้ารับราชการของทหารกองประจำการ ให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกองทัพอากาศ อย่างเคร่งครัด และสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองของทหารกองประจำการ ว่ากองทัพอากาศ จะดูแลบุตรหลานของท่านเปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัว


ทั้งนี้ นาวาอากาศโท อาทิตย์ นวะมะวัฒน์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 พร้อมทั้งข้าราชการหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในจุดต่าง ๆ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

70 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ