ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

กกล.นเรศวร โดย ฉก.ร.14 จัด กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ นพค.33, ประชาชน บ.ห้วยหินฝน ม.6 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ดำเนินกิจกรรมวันแห่งการทำความดีร่วมกัน ซึ่งจัดโดย บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด โดยดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ และสร้างฝายมีชีวิต เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่า สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ ณ วัดโพธิคุณ (ห้วยเตย)

#กองกำลังนเรศวร
#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14
#ฝายเพิ่มความชุ่มชื่น

99 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ