ช่วยเเชร์ จ้า .....

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ผอ.โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน มอบหมายให้โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษา กศน. อำเภอเมือง จำนวน 130 คน ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเพาะถั่วงอกของโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ ต. ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ได้จัดชุดสาธิตการเพาะปลูกถั่วงอกในถัง แบบปลอดภัย สะอาด และเข้าชมโครงการอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ได้เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะและแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปเป็นแบบอย่าง ในการดำรงชีวิตประจำวัน ในด้านการเกษตร ด้านการประมง และด้านการปศุสัตว์ เป็นการปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักเรียนรู้ แนวคิดการทำเกษตรแบบยั่งยืน คือ การทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองในครัวเรือน ที่เน้นการผลิตอาหารตามความพอเหมาะพอดีเป็นหลัก เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และ เป็นแนวทางกรณีศึกษา สามารถนำไปขยายผลต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้อีกด้วย

 

232 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ