ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือเกษตรกรในการเตรียมแปลงเพาะปลูกและกำจัดวัชพืช ออกจากแปลงเกษตร ที่เป็นตัวทำลายรวมทั้งคอยแย่งแร่ธาตุอาหาร แย่งน้ำ แย่งปุ๋ย หรืออาจนำโรคหรือแมลงต่าง ๆ มาทำลาย ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ในพื้นที่ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

#กองพันทหารม้าที่18
#จิตอาสาพระราชทาน
#เราจะอยู่เคียงข้างประชาชน

172 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ