ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาว พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทาน จำนวน 3,500 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่ 10 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ลงพื้นที่ไปมอบให้กับราษฎร 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภออมก๋อย อำเภอสะเมิง อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง รวมจำนวน 2,100 ชุด และได้มอบให้จังหวัดเชียงใหม่ นำไปจัดสรรให้กับผู้ประสบภัยในอีก 5 อำเภอ คือ อำเภอดอยหล่อ อำเภอฮอด อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว และอำเภอไชยปราการ รวมจำนวน 1,400 ชุด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ , นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยได้รับทราบ ความว่า พระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและการดำเนินชีวิตประจำวันของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยเฉพาะเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ และทรงให้กำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นภัยหนาวในปีนี้ไปได้ด้วยดี พร้อมกันนี้ ยังได้พระราชทานกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการดำเนินการเร่งรัดให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูง แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับภูมิประเทศเป็นภูเขาและป่าไม้ ทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นถึงหนาวจัดเกือบในทุกอำเภอ ส่งผลให้มีราษฎรประสบภัยหนาวทุกปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวไปยังองค์กร มูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สำหรับนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาวอีกด้วย

38 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ