ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองทัพภาคที่ 3 ร้อยรวมพลังแห่งความจงรักภักดี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา


วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 18.08 นาฬิกา ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเป็นแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง
โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลจาก กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3, กองพลทหารราบที่ 4, มณฑลทหารบกที่ 39 และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

594 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ