ช่วยเเชร์ จ้า .....

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กองกำลังนเรศวร โดนหน่วยเฉพาะกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับคุณครู (ศศช.), หน่วยป้องกันรักษาป่าที่, ผู้นำชุมชน, เด็กนักเรียน และ ราษฎร บ.ตุเบฯ ร่วมกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาสังคม และชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา ” แม้ฟ้าหลวง” บ.ตุเบ ม.10 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมบวชป่าชุมชน พื้นที่ป่าชุมชน, กิจกรรมสร้างฝายชลอน้ำ ลำห้วยตุเบ โดยมีพระครูปกรณ์ วรคุโณ เจ้าอาวาส สำนักสงฆ์โบเก่ เป็นประธานสงฆ์

#กองกำลังนเรศวร
#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35

 

 

457 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ