ช่วยเเชร์ จ้า .....

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับซื้อขยะชุมชนของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน และเห็นประโยชน์ของการคัดแยกขยะ

วันนี้ (31 ม.ค. 66) ที่ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนไร่สหกรณ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมรับซื้อขยะชุมชนของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่ได้ดำเนินการขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเอง และสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนได้มองเห็นประโยชน์ของการคัดแยกขยะสู่การปฏิบัติ โดยมี นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ และส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ประมาณ 24,000 คน มีบ้านจัดสรร 70 กว่าโครงการ ทำให้มีประชากรแฝงมาอยู่อาศัยมากถึงประมาณ 50,000 คน ทำให้มีปัญหาที่ตามมาคือ มีขยะจำนวนมาก วันละประมาณ 25-30 ตัน และเทศบาลต้องใช้งบประมาณในการจ้างบริษัทเอกชนนำไปกำจัดปีละกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมาก จึงได้จัดทำโครงการแม่โจ้สีเขียว โครงการอบรมและวางแผนกับ 19 ชุมชน โดยอบรมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมปัญหาขยะมูลฝอยฝอยในครัวเรือน ช่วยลดปริมาณขยะ และส่งเสริมการคัดแยกขยะ เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นเงิน และส่งเสริมถังขยะเปียกลดโลกร้อนอีกด้วย และมีข้อตกลงร่วมกันจัดการปัญหาจากต้นทางโดยการคัดแยกขยะ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การคัดแยกขยะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ไม่ต้องใช้งบประมาณ อยู่ที่ประชาชนทุกคน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปัญหาขยะลดลง พนักงานเทศบาลก็จัดเก็ษง่าย สะดวก พื้นที่ชุมชนก็มีรายได้จากการขายขยะ ภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลก็ลดและปัญหามลพิษจากขยะก็จะลดตาม ที่สำคัญการช่วยกันทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามนโยบายของรัฐบาล ถือเป็นเรื่องที่ดีต่อโลก และขอให้ขยายผลกิจกรรมนี้ไปเป็นต้นแบบกับพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

128 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ