ช่วยเเชร์ จ้า .....

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง๑ ขอเชิญร่วม กิจกรรม “ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย” มี การแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติบูรพกษัตริย์ไทย ด้วยเอฟเฟคตระการตา แสงสีต่อ


ยอดเจดีย์วัดวิหารทองให้สมบูรณ์เหมือนอดีตกาล การแสดงนิทรรศการผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบจอสัมผัสร้อยเรียงประวัติศาสตร์พระเครื่องพระบูชา และการจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และของดีของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ โดยจัดกิจกรรม จำนวน ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ – วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

526 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ