ช่วยเเชร์ จ้า .....

กิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ลอยแพทอดผ้าป่าทางน้ำ 3 วัด ตามรอยวัฒนธรรมพื้นบ้าน กระตุ้นการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบไปด้วย จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมทดลองท่องเที่ยวตามรอยท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร้อยเรียงประวัติศาสตร์ พระเครื่อง และพระบูชา ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลายที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน

โดยเริ่มที่วัดแรก วัดสันติกาวาส สักการะพระเกจิอาจารย์ผู้เป็นศิษย์สืบสายพุทธาคมจาก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พระครูสถิตวีรธรรม หรือ หลวงปู่รอด ตำบลวงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก มีขบวนกลองยาวให้การรับ ถวายผ้าป่ารับวัตถุมงคล จากนั้นขบวนกลองยาวนำกองผ้าป่าออกจากวัด เดินข้ามแม่น้ำน่านด้วยสะพานสลิง ไปลงแพที่ จัดเตรียมไว้ ซึ่งลงได้ไม่เกิน 100 คน มีพิธีบอกกล่าวลอยกระทงลงแม่น้ำ พร้อมทั้งมีปราชญ์ชาวบ้านคอยอธิบายความเป็นมา เมื่อแพผ่านจุดต่างๆ สร้างความสนใจและตื่นเต้นให้กับผู้ร่วมทอดผ้าป่า

วัดที่สอง แพได้เทียบท่าน้ำวัดหางไหล ภายในแพวัดหางไหลมีพระพุทธรูปพลวงพ่อเพชร และพระภิกษุคอยรับผ้าป่า เมื่อถวายผ้าป่าเสร็จ รับปะพรมน้ำมนต์ โดยผู้มาทอดผ้าป่าจะอยู่บนแพ เมื่อพิธีเสร็จออกแพล่องไปวัดที่สามวัดพรหมวนาราม มีพระภิกษุสงฆ์ลงมาบนเรือทำพิธีรับผ้าป่าบนเรือ พร้อมทั้งเล่าประวัติพระเจ้าตากที่ได้เดินทางมาทำศึกบริเวณนี้ จากนั้นมีพิธีปล่อยปลาเพื่อความเป็นศิริมงคล มีถุงปลาให้ทุกคนได้ปล่อย เมือเสร็จพิธีทอดผ้าป่าแล้วผู้มาร่วมทอดผ้าป่าได้เก็บธงพระเจ้าตากสินที่แขวนบนเเพกลับไปเป็น ที่ระลึก ในการลงเเพจะมี เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถานคอยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตลอดเส้นทาง

 

634 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 6 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ