ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 0800 – 1200 พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณหน้าแขวงการทางจังหวัดพิษณุโลก (ห้าแยกโคกมะตูม) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ที่บริเวณหน้าแขวงการทางจังหวัดพิษณุโลก (ห้าแยกโคกมะตูม) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พร้อมทั้งตรวจพื้นที่ และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก ทหาร ตำรวจ เอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ได้พร้อมใจกันจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ของทุกหน่วยงาน มาร่วมใจกันพัฒนาเกาะกลาง (ถนน) สองข้างทาง (รถไฟ)” กว่า 50 หน่วยงาน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม และรณรงค์สร้างจิตสำนึก กลางเมืองพิษณุโลก สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้แบ่งกำลังพลจิตอาสาออกทำความสะอาด เกาะทางถนน และริมทางรถไฟ ทั่วบริเวณเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 โซน เริ่มตั้งแต่โซน A สี่แยกบ้านกร่าง จนถึงสี่แยกบ้านคลอง โซน B เริ่มตั้งแต่สี่แยกบ้านคลอง จนถึงสี่แยกเรือนแพ โซน C เริ่มตั้งแต่สี่แยกเรือนแพ จนถึงแยกอินโดจีน โซน D เริ่มตั้งแต่สี่แยกเรือนแพ จนถึงหน้าค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และ ทางรถไฟเริ่มตั้งแต่ใต้สะพานสูงโรงแรมท๊อปแลนด์ จนถึงทางรถไฟหน้าวัดธรรมจักร สำหรับบรรยากาศในกิจกรรมครั้งนี้ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก ได้ช่วยกัน เก็บ กวาด ทำความสะอาดบริเวณถนน นำรถน้ำมาฉีดน้ำทำความสะอาด อีกด้วย

                                                                                             

684 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ