ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 พลตรีประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมงานวันสถาปนากรมรบพิเศษที่ 4 ครบรอบ 60 ปี ณ ค่ายสฤษดิ์เสนา ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ประวัติของค่าย “สฤษดิ์เสนา”
ปัจจุบันคือ กรมรบพิเศษที่ 4 กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
 ชื่อเดิม กองพันพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนา มีที่ตั้งอยู่ ณ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง พิษณุโลก ถูกจัดตั้งโดย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2506 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันสถาปนาหน่วย กองพันพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนา..มีพื้นที่ประมาณ 740 ไร่ และมีพื้นที่ฝึก 12,000 ไร่ โดยมีแม่น้ำเข็กไหลผ่านกลางพื้นที่จึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยเชื่อมโยงกันด้วยสะพานแขวนยาวประมาณ 180 เมตร ซึ่งมีชื่อว่า “SAN FRANCISCO BRIDGE” กองพันพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนา..จัดตั้งให้เป็นหน่วยในสนามเพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐฯ เป็นค่ายฝึกพิเศษเพื่อสนับสนุนภารกิจสงครามพิเศษและเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ โดยเป็นกองพันผสมระหว่างทหารพลร่มกับตำรวจพลร่มและเจ้าหน้าที่พิเศษอื่นๆ
ต่อมาในปี พ.ศ.2517 กองทัพบกได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆของหน่วย และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมรบพิเศษที่ 4 กองพลรบพิเศษที่ 1” ขึ้นตรงกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี จนถึงปัจจุบันมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

808 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ