ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองทัพภาคที่ 3 ชี้แจงกรณี ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ เรื่องผู้ป่วยติดเตียงมาเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ในพื้นที่ อ.เมือง จว.ลำพูน ในวันที่ 8 เม.ย.66

วันที่ 9 เม.ย. 66 พ.อ. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ รองโฆษก กองทัพภาคที่ 3 ชี้แจงกรณี เรื่องผู้ป่วยติดเตียงมาเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ในพื้นที่ อ.เมือง จว.ลำพูน ในวันที่ 8 เม.ย.66 เมื่อประมาณ กลางเดือน ก.พ.66 มีผู้ปกครองของทหารกองเกินมาแจ้งกับ สัสดี อ.เมือง จว.ลำพูน ว่าบุตรชายของตนชื่อ นายธนกฤต วุฒิโรธง เกิด พ.ศ.2545 ภูมิลำเนาทหาร 47/3 ม.7 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จว.ลำพูน ได้ประสบอุบัติเหตุถูกรถชน ป่วยติดเตียง ไม่สามารถที่จะมาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในวันที่ 8 เม.ย.66 ที่หอประชุมอำเภอเมืองลำพูนได้ มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งสัสดีอ.เมืองลำพูน ได้อธิบายให้ผู้ปกครองทราบถึงข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ ตามภาษาพูดที่จะเข้าใจได้ง่ายๆ ว่าถ้าผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมาแสดงตนได้ ให้ผู้ปกครองนำเอกสารประวัติการป่วย และใบรับรองแพทย์ มาแจ้งต่อคณะกรรมการในวันตรวจเลือกฯ ทางคณะกรรมการฯ จะออกเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) เป็นคนจำพวกที่ 3 (คนซึ่งมีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้เพราะป่วย ซึ่งจะบำบัดให้หายไม่ได้ภายในกำหนด 30 วัน กรณีนี้ให้เรียกมาตรวจเลือกในคราวถัดไปเมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ได้ตรวจเลือกแล้วยังคงเป็นคนจำพวกที่ 3 อยู่รวม 3 ครั้ง ให้งดเรียก (การนับครั้งจะนับครั้งให้เฉพาะที่ได้ตัวมาตรวจเลือกถ้าตัวไม่มาตรวจเลือกไม่นับครั้งให้)) ซึ่งทางญาติบอกว่ายุ่งยากไม่สามารถทำได้ สัสดี อ.เมืองลำพูน จึงได้แนะนำว่า ถ้าจะให้ผลการตรวจเลือกฯ จบภายในปีนี้ ให้นำบุตรชายมาแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกฯ โดยขอรับการสนับสนุนรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย(EMS)ของเทศบาลเวียงยองนำผู้ป่วยเข้าตรวจเลือกฯ และให้มาจอดรออยู่บริเวณหน้าสถานที่ตรวจเลือกฯ สัสดี อ.เมืองลำพูน จะอำนวยความสะดวก โดยนำเรียนคณะกรรมการตรวจเลือกฯ มาทำการตรวจเป็นกรณีเร่งด่วน เมื่อคณะกรรมการฯ ดำเนินการกำหนดเป็นคนจำพวกแล้ว จะได้รีบนำตัวผู้ป่วยกลับบ้าน ผลการตรวจเลือกฯ จะจบสิ้นในวันตรวจเลือกฯ ซึ่งทางผู้ปกครองเข้าใจและรับปากยืนยันว่าจะนำตัวผู้ป่วยมาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในวันที่ 8 เม.ย. 66 ที่หอประชุมอำเภอเมืองลำพูน
และเมื่อ วันที่ 8 เม.ย.66 เวลา 09.30 น. ผู้ปกครองได้พาผู้ป่วยมาเข้ารับการตรวจเลือกฯ โดย คณะกรรมการตรวจเลือกฯ ได้อำนวยความสะดวกตามที่ได้ประสานไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ผลการตรวจเลือกฯ กรรมการแพทย์ตรวจร่างกายพบว่าผู้ป่วยมีอาการกระโหลกศีรษะยุบ คณะกรรมการตรวจเลือกฯ ลงความเห็นว่าเป็น คนจำพวกที่ 2 (คนซึ่งมีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่ 1 แต่ไม่ถึงกับทุพพลภาพ) มอบเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43)ให้ผู้ปกครองรับไป รวมใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น ประมาณ 10 นาที ซึ่งนับว่า นายธนกฤตฯ ได้ผ่านการตรวจเลือกฯ ตามข้อกฎหมายอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องมาเข้ารับการตรวจเลือกฯ อีกต่อไป
อนึ่งการดำเนินการดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย แต่ก็สร้างความลำบากให้กับผู้ปกครองรวมทั้งตัวนายธนกฤต ฯ เนื่องจากสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวย ทางกองทัพภาคที่ 3 จึงขอโทษท่านทั้งสองมา ณ โอกาสนี้ รวมทั้งได้ตำหนิผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบว่า หากท่านมีเหตุจำเป็นซึ่งไม่สะดวกที่จะมาแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกเหมือนกรณีดังกล่าว ขอให้แจ้งคณะกรรมการตรวจเลือกฯพร้อมภาพถ่ายปัจจุบันของผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ ทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้สั่งการให้คณะกรรมการฯ อำนวยความสะดวกให้กับท่าน โดยจะเดินทางไปตรวจร่างกายให้ถึงบ้านหรือโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตอำเภอในวันที่มีการตรวจเลือกฯ และมอบเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43 ) ให้ท่านต่อไป

570 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ