ช่วยเเชร์ จ้า .....

ม.นเรศวรเชิญชมนิทรรศการ Zero Waste Exhibition หนึ่งในกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตเพื่อความเป็นพลโลก (Global Citizen)


บ่ายวันนี้ (7 ก.ค 66) ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการ Zero Waste Exhibition โดย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกล่าวว่า นโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรคือการสร้างนิสิตให้เป็นผู้มีศักยภาพในการที่จะสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและโลก สามารถทำงานในที่ใด ๆ ในโลกนี้ได้ มีความเป็นพลโลก ให้นิสิตมีประสบการณ์ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ก็ได้พยายามผลักดันผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวรเน้นในเรื่อง University Social Responsibility (USR) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม แบบที่เริ่มจากต้นเหตุซึ่งหมายถึง ตัวนิสิต คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบของมหาวิทยาลัยด้วย
ซึ่งในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก คุณไจ๋ ธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ นักออกแบบและ CEO เจ้าของแบรนด์ Qualy แบรนด์ไทย ระดับโลก ผู้ออกแบบของใช้พลาสติกให้ออกมาน่ารักและรักษ์โลก ดร.ศริยา เครือยิ้ม อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ผู้มีความสามารถทางศิลปะการวาดภาพ และเป็นอาจารยNที่ปรึกษาชมรม NU Zero Waste มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนทN จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยที่มีผลงาน รักษ์โลก และ ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม ผู้มีนโยบายพัฒนา นิสิตแบบ Happy Students and Sustainable Campus Life ร่วมเสวนาในประเด็น Go Zero Waste ขยะเท่ากับศูนย์
นิทรรศการ Zero Waste Exhibition จะจัดแสดงให้ชมฟรีทุกวัน ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 7- 31 กรกฎาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-1203

468 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ