ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก แถลงข่าวเตรียมงานแสดงแสงเสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ บริเวณพระราชวังจันทน์


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น ที่วัดศรีสุคต บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวเชิญชมงานแสดงแสงเสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2566 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้เยาวชนและประชาชน มีจิตสำนึกรักและห่วงแหนมรดกภูมิปัญญาอันเป็นรากเหง้าวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน และมุ่งจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านเสน่ห์ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก

นางสาวนิภาวรรณ กาญจนพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า การแสดงแสงสี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้กรอบแนวคิด เที่ยวพิษณุโลก เที่ยวได้ทุกวัน สะอาดสะดวกปลอดภัยได้อัตลักษณ์ โดย วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น การแสดงคอนเสิร์ตวงไม้เมือง วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น.การแสดงคอนเสิร์ต ฟิวส์กิติกร วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป การแสดงดนตรีวงแชมป์เบอร์มิวสิค โรงเรียนจ่านกร้อง การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน พิธีเปิดงาน การแสดงแสงสีเสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตอน เทิดพระมหาบารมีเกริกไกร สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นำแสดงโดย ตั๊ก นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น การแสดงดนตรีวงแชมป์เบอร์มิวสิค โรงเรียนจ่านกร้อง การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงแสงสีเสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตอน เทิดพระมหาบารมีเกริกไกร สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นำแสดงโดย ฟิวส์ กิติกร โพธิ์ปี วันที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 18:00 น การแสดงดนตรีวงแชมป์เบอร์มิวสิค โรงเรียนจ่านกร้อง การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงแสงสีเสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตอน เทิดพระมหาบารมีเกริกไกร สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นำแสดงโดย ฟิวส์ กิติกร โพธิ์ปี

ขอเชิญชวนเที่ยวงานแสดงแสงเสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2566 ณ วัดศรีสุคต บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

294 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ