ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบันเทิงทัพ 3 สโมสรบันเทิงทัพ ได้กำหนดจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ระหว่าง คุณกันต์ฤทัย เอี่ยมสุโร กับคุณคัทลียา แสงศิริรักษ์ พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียง โดยมีพิธีลงนามในเอกสาร รับ – ส่งหน้าที่ พร้อมมอบช่อดอกไม้
สำหรับสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เป็นสมาคมของภริยาข้าราชการทุกนาย ในกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบายของกองทัพบก ในสิ่งที่แม่บ้านพึงกระทำได้ ซึ่งในการดำเนินงานได้กำหนดให้จัดกิจกรรม ที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมของกองทัพบก และ ประเทศชาติ เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยยึดถือหลักการทำงานที่สำคัญคือ ทำงานด้วยความ
เต็มใจ สมัครใจ และ มีความรัก ความสามัคคี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดีตลอดมา

536 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ