ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก กำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการ สี่แยกหนองอ้อ และสามแยกเรือนแพ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกขนาดใหญ่


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อหารือกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการ สี่แยกหนองอ้อ และสามแยกเรือนแพ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เนื่องด้วยกรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในภูมิภาคให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน โดยการประชุมมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาความเหมาะสมการก่อสร้าง เพื่อรองรับปริมาณจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนดำเนินงานพัฒนาทางแยกต่อไป

266 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ