ช่วยเเชร์ จ้า .....

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำพิธีถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นสุดท้าย ปรับภูมิทัศน์คูเมืองพิษณุโลกเฉลิมพระเกียรติ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำพิธีถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นสุดท้าย หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคูเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณสี่แยกวัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานทำพิธีถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นสุดท้าย โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายเหนือดินเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณาแหล่งน้ำ บริเวณคูเมืองจังหวัดพิษณุโลก ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นสถานที่ในการดำเนินโครงการพัฒนาและฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำดังกล่าว ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายเหนือดินเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน ระยะทางรวมทั้งหมด 625 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 8,720,000 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนสองหมี่นบาท) เริ่มก่อสร้างดำเนินการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จในวันที่ 27 มกราคม 2567 รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 51 วัน

นายมงคล ตรีกิจจานนท์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวถึงโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณสี่แยกวัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก ว่า กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยจังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณาแหล่งน้ำบริเวณคูเมืองเป็นสถานที่ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวโดยการปรับปรุงระบบจำหน่ายเหนือดินเป็นระบบเคเบิลใต้ดินเพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นจุดท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ที่มีความปลอดภัย ตลอดจนสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนในสังคม ภายใต้ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิต โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเมืองในทุกๆด้าน เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเหนือดินเป็นระบบเคเบิลใต้ดินตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 – 27 มกราคม 2567 บริเวณสี่แยกวัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางรวมทั้งหมด 625 เมตร โดยในวันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2567) ได้ดำเนินการถอนเสาไฟแรงสูงต้นสุดท้ายบริเวณสี่แยกวัดคูหาสวรรค์ เพื่อความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา สำหรับแผนดำเนินการเคเบิลใต้ดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยจังหวัดพิษณุโลกปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และPEA มีแผนดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 3 กิโลเมตร ไต้แก่ ถนนบรมไตรโลกนาถ ถนนพุทธบูชา ถนนพญาสิไท ถนนเอกาทศรถ และถนนมหาธรรมราชา

474 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ