ช่วยเเชร์ จ้า .....

แม่ทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร้อยตรี ให้กับ จ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์ และจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น พลังพระชินเรศวร์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 นาฬิกา พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร้อยตรี ให้กับ จ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์ และมอบของที่ระลึก ณ ห้องโถงกลาง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ ร้อยตรี เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ จ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์ ทหารพ้นราชการ สังกัดกองทัพบก เนื่องจากเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน และประเทศชาติโดยรวม ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 สำหรับจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ เป็นที่รู้จักทั่วไป โดยเป็นผู้ก่อตั้ง “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี” ตั้งอยู่ที่ถนนวิสุทธิกษัตริย์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยการรวบรวมข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นหมื่น ๆ ชิ้น จนได้รับการยอมรับว่าเป็นขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย
นอกจากนี้ จ่าสิบเอกทวี ยังเป็นผู้บุกเบิกการหล่อพระพุทธรูปเป็นแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลก หรือโรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี) ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ หรือเพชรน้ำงามแห่งวงการช่างศิลป์ก็ว่าได้ โดยโรงหล่อพระบูรณะไทย(จ่าทวี)นี้ เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าศึกษาขั้นตอนการสร้างพระพุทธรูป ตามวิธีช่างโบราณที่เรียกว่า ช่างสิบหมู่ ด้วยฝีมือช่างที่ประณีตบรรจง และเปิดให้เข้าชมทุกวัน

เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลบูรณเขตต์ และเป็นที่ภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 จึงได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร้อยตรีและมอบของที่ระลึก ให้กับ จ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์ เป็นกรณีพิเศษ ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

จากนั้น พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่3 เป็นประธาน ในพิธีบวงสรวงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น พลังพระชินเรศวร์ โดยมี ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เป็นผู้ดำเนินการทำพิธีพราหมณ์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ 3 พระองค์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ตามที่ แม่ทัพภาคที่ 3 มีดำริให้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น พลังพระชินเรศวร์ เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือกำลังพลที่บาดเจ็บ/ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่พิการทุพพลภาพ และสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ โดยจัดพิธีบวงสรวงเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างวัตถุมงคล พระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยืน ขนาด 9 นิ้ว, เหรียญสองหน้าพระพุทธชินราช/สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, เหรียญสองหน้าสมเด็จพระสุพรรณกัลยา/หลวงปู่โง่น โสรโย ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 (แรม 8 ค่ำ เดือน 2 ปีเถาะกระต่ายทอง) เวลา 07.29 นาฬิกา

534 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ