ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น.พลตรี ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบธง”พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”และเข็มที่ระลึก ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนและบุคคลดีเด่นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และบุคคลดีเด่น ณ พลับพลารับเสด็จฯ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เนื่องกองทัพภาคที่ 3 ได้นำผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนและบุคคลดีเด่นในพื้นที่ภาคเหนือเข้ารับพระราชทานธง”พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”และเข็มที่ระลึก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงพระราชทานพระราชดำริให้มีการจัดตั้งโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)ขึ้น ในการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับราษฎรในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไป โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯเป็นองค์ประธาน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต และโดยกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ-พระบรมราชินีนาถ ขอให้กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีมอบธง”พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”และเข็มที่ระลึก กองทัพภาคที่ 3 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ได้จัดพิธีมอบธง”พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”และเข็มที่ระลึก ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนและบุคคลดีเด่นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก,จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดเพชรบูรณ์

 

4715 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ