ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2558 เทศบาลนครพิษณุโลก จัดทำ “โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เทศบาลพบสื่อมวลชน” ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการของเทศบาลนครพิษณุโลก อันจะนำไปสู่การเผยแพร่ข่าวสารผลงานต่างๆ ขององค์กรให้สาธารณชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเทศบาลพบสื่อมวลชนขึ้น สื่อมวลชนในจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในระหว่างเดินทาง นายกบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลกได้ขึ้นมาพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนถึง โครงการต่างๆ ที่เทศบาลนครพิษณุโลกได้ทำมา และกำลังจะทำในอนาคต เพื่อให้สื่อมวลชนได้นำไป ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งการพูดคุยและนำเสนอโครงการต่างๆ นั้นนายกฯ ได้นำเสนอด้วยความเป็นกันเอง และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนที่ร่วมคณะเป็นอย่างดี เมื่อเดินทางถึง อำเภอเชียงคาน คณะผู้บริหารเทศบาลฯและสื่อมวลชนได้เข้าพักอาศัย ณ เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท ต่อจากนั้นคณะได้ไปเที่ยวชมถนนคนเดิน ซึ่งเป็นตลาดย้อนยุคและเป็นมนต์เสน่ห์ ของอำเภอนี้เลยก็ว่าได้ หลังจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมสังสรรค์ในยามค่ำ อย่างสนุกสนาน เช้าวันที่ 19 ตุลาคม 2558 คณะได้เดินทางกลับ ในระหว่างเดินทางกลับได้แวะศึกษาดูงานตามกำหนดการของเทศบาลวางไว้ และเดินทางถึงพิษณุโลกด้วยความปลอดภัยในเวลา 18.30 น.

 

4204 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ