ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558  เมื่อ 21 ต.ค.58 ด้วยภาคโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกสภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้ขอรับการสนับสนุนการบริจาคโลหิตจากกำลังพลในสังกัดกองพลทหารราบที่ 4 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล กองพลทหารราบที่ 4 จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดีและการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ    เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมี พ.อ.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รอง ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 ได้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 400 ซีซี ณ  กองบัญชาการ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ยอดกำลังพลและครอบครัวที่บริจาคโลหิต จำนวน 109 คน ได้จำนวนโลหิตทั้งสิ้น 43,600 ซีซี

 

4949 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ