ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางวราภรณ์  กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2558 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ให้ส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ นำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวก โดยไม่ต้องลำบากในการเดินทางมาติดต่อส่วนราชการทั้งในจังหวัดและอำเภอ อีกทั้งยังเป็นการบริการประชาชนในเชิงรุก ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี เกิดความรู้สึกที่ดีระหว่างประชาชนในพื้นที่ กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ทำให้ส่วนราชการได้ลงมารับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนต่อไป

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา ให้แก่ เยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบพันธุ์ปลาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านมุง  มอบจักรยานให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้ เหล่ากาชาดจังหวัดมอบถุงน้ำใจ ผ้าห่ม ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมโครงการอีกด้วย  ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้พบปะและให้กำลังใจแก่ส่วนราชการที่มาออกบูธให้บริการแก่ประชาชน อาทิเช่น โรงพยาบาลเนินมะปราง  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และแจกจ่ายยาแก่ประชาชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดให้ความรู้และแนะแนวอาชีพสำหรับผู้ว่างงาน สำนักขนส่งให้บริการทำใบขับขี่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบพันธุ์ไม้ กองบิน 46 มอบน้ำมันไบโอดีเซล เป็นต้น  ซึ่งบรรยากาศการออกหน่วยให้บริการมีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการกันอย่างคึกคัก ต่างรู้สึกดีใจ ที่หน่วยงานภาครัฐมีความห่วงใยมาเยี่ยมเยือนและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในครั้งนี้

 

3502 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ