ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงษ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีส่งตัวนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 32 ..เวียงพิงค์เกมส์.. โดยมีนายจิรพงษ์ รัตนามตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกีฬา และผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมในพิธี สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 32 เวียงพิงค์เกมส์ กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2558 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และในการแข่งขันในครั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 32 ชนิดกีฬา นักกีฬารวม 573 คน โดยทางการกีฬาแห่งประเทศไทย สนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงในการแข่งขัน ค่าพาหนะในการเดินทางรวมกว่า 2 แสนบาท นายจิรพงษ์ รัตนามตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 3 เวียงพิงค์เกมส์ ในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งทางสำงานการกีฬาแห่งประเทศไทย มุ่งหวังไว้ว่าการแข่งขันในครั้งนี้ ทีมนักกีฬาจากจังหวัดพิษณุโลกของเราจะต้องอยู่ในลำดับที่ไม่เกิน 30 ของประเทศอย่างแน่นอน เพราะเรามีทีมนักกีฬาทีผ่านการฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกีฬาประเภท รักบี้หญิง เซปักตะกร้อ ยูโด มวยไทย ยิงปืน ที่เราได้ผ่านการแข่งขันในระดับประเทศมาแล้ว นายจิรพงษ์ รัตนามตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวต่อว่าในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมทีมในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ให้กับทีมนักกีฬาจากจังหวัดพิษณุโลก ทางเราขอสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด เพื่อมีส่วนร่วมเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ที่จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป

4307 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ