ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา นายธงชัย ตรีทิพยรักษ์ นายอำเภอวังทองได้นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณน้ำตกไผ่สีทอง เพื่อตรวจความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิเช่น ป้ายประชาสัมพันธ์บอกทาง การปรับปรุงทางขึ้น ทางลงของน้ำตก สถานที่จอดรถ ห้องน้ำ สถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยหลังใช้งบประมาณท้องถิ่น ด้วยแรงงานของประชาชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในการดำเนินการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว น้ำตกไผ่สีทอง ในช่วงเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำตกไผ่สีทอง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 นี้

นายธงชัย ตรีทิพยรักษ์ นายอำเภอวังทอง กล่าวว่า สำหรับน้ำตกไผ่สีทองเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเทือกเขาเพชรบูรณ์ อยู่ในพื้นที่หมู่ 13 บ้านตอเรือ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หลังจากที่ได้ทำการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อ 21 ตุลาคม 2557 ซึ่งต่อมาชาวบ้านตอเรือได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักพื้นที่อนุรักษ์ 11 จังหวัดพิษณุโลก ทำการพัฒนาเส้นทางเดินลงสู่น้ำตกไผ่สีทอง ทั้ง 9 ชั้น ซึ่งมีชื่อที่แตกต่างกันคือ ชั้นที่ 1แรกรัก ชั้นที่ 2 พักกายา ชั้นที่ 3 ธาราสำราญ ชั้นที่ 4 เบิกบานภูผา ชั้นที่ 5 ตระการตาม่านหมอก ชั้นที่ 6 ออกธารน้ำไหล ชั้นที่ 7 – 8 และ 9 วิไลลานหิน โดยใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ เช่น การทำแผ่นป้ายแบบโลหะถาวร แสดงชื่อชั้นน้ำตกต่าง ๆ ป้ายบอกเส้นทาง ป้ายแสดงชื่อของต้นไม้หายาก ป้ายแสดงแนวคิด และให้ความรู้เรื่องของการท่องเที่ยวป่าเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ การทำทางลาดสำหรับเดิน บันไดไม้โครงเหล็ก พร้อมราวจับ และสะพานไม้ ที่กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด อีกทั้งยังจัดหาสถานที่ทิ้งขยะและห้องสุขา ที่ไม่ขัดต่อสายตาและระบบนิเวศน์ นอกจากนั้นทางอำเภอวังทอง ยังมีแนวคิดจะมีการนำสัตว์ป่า เช่น จำพวกนกนานาพันธุ์ และสัตว์ที่ไม่ดุร้ายมาปล่อยเพิ่มเติมให้เขาได้อยู่แบบธรรมชาติ เพราะน้ำตกแห่งนี้มีความสมบูรณ์ของป่ามาก และที่สำคัญอยู่ใกล้กับจังหวัดพิษณุโลกมากที่สุด เพียง 30 กิโลเมตรเศษ ๆ เท่านั้น และยังได้เตรียมรับมือกับขยะที่ต้องมากับนักท่องเที่ยวแน่นอน ด้วยการเตรียมจัดทำย่าม ที่ทำจากฝีมือชาวบ้าน เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่ลงไปเที่ยวน้ำตก ได้นำไปใส่ขยะ เมื่อกลับออกมากจากน้ำตก ก็ให้ใส่ขยะในย่ามนำกลับมาด้วย กอร์ปกับการป้องกันการรุกล้ำทำให้ระบบนิเวศน์เสียไป โดยต้องทำให้น้ำตกไผ่สีทองนี้เป็นธรรมชาติในสภาพเดิม ๆ ให้มากที่สุด และตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ก็พร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับธรรมชาติได้แล้ว โดยเน้นว่านักท่องเที่ยวต้องปลอดภัยที่สุด โดยได้เตรียมผู้นำเที่ยว จะเดินลงไปดูแลนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม อย่างใกล้ชิด ส่วนปัญหาถนนทางเข้าจากถนนสายหลัก เข้าสู่น้ำตกระยะทาง 3 กิโลเมตร ที่ยังเป็นดิน ทำให้ลำบากในการเดินทาง ล่าสุดจะได้มีการทำทางเป็นทางลาดยางใหม่ โดยทราบว่าขณะนี้ได้มีการบรรจุในแผนการพัฒนาจังหวัดแล้ว โดยจะสร้างแล้วเสร็จในปี 2561นี้อย่างแน่นอน

 

3340 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ