ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 นายมนต์ชัยวิวัฒน์ธนาฒย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนายมนัสอ่อนอ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม ปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณห้องประชุม กินรี พรหมพิราม สวนน้ำรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 วันระหว่างวันที่ ต24-25 ตุลาคม 2558 โดยจัดอบรมความรู้วิชาการและฝึกปฏิบัติจัดเครื่องมือและการเก็บข้อมูลตามรายมาตรฐานกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาครู บุคลากรทางการศึกษาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษาโรงเรียนในสังกัดอบจ.พิษณุโลก 3 โรงเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน 72 คนทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเตรียม ความพร้อมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชน และให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำเครื่องมือในการประเมินภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการอบรมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุเกียรติ ด่านพิษณุพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนให้เกียรติเป็นวิทยากรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการ ประเมินมาตรฐานต่อไป

 

3694 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ