ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ (25 ต.ค.58)ที่วัดเจดีย์ยอดทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระปัญญาภิมณฑ์มุณี  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก – อุตรดิตถ์  และเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ยอดทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายวิทูรัช  ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญพระกุศล ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์  โดยมีข้าราชการและพุทธศานิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระสังฆราช  พระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล  พระสงฆ์สดับปกรณ์  พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำ จากนั้นพระสงฆ์ 4 รูปสวดพระอภิธรรมถวาย เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ถือเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตและเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา 100 ปี ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิตและได้กำหนดประกอบพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช จำนวน 3 วันในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 จะได้มีพิธีอัญเชิญพระศพ จากวัดบวรนิเวศน์วิหารไปยังวัดเทพศิรินทร์ จากนั้นจะได้จัดให้มีพิธีพระราชทานเพลิงในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และวันที่ 17 ธันวามคม 2558 จะได้มีพิธีเก็บพระอัฐิ และนำไปเก็บยังตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศน์วิหารต่อไป

 

3531 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ