ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 พ.อ.อุกฤษฎ์ นุตกำแหง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานปล่อยแถวกำลังพล เพื่อดำเนินง “ยุทธการทวงคืนผืนป่าโดยการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา”   โดยนายมานพ สายอุ่นใจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า และเจ้าหน้าที่สำนักฯ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 โดยกองพลทหารราบที่ 4 กองพลพัฒนาที่ 3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กรมรบพิเศษที่ 4 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก อำเภอนครไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 250 คน ร่วม”ยุทธการทวงคืนผืนป่าโดยการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา” จำนวน 3 แปลง คือ แปลงที่ 1 เนื้อที่ 779 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา ท้องที่บ้านหลังเขา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย แปลงที่ 2 เนื้อที่ 73 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา ท้องที่บ้านเกษตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแยง แปลงที่ 3 เนื้อที่ 70 ไร่ 28 ตารางวา ท้องที่บ้านแก่งไฮ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รวมเนื้อที่ 923 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา 

 

3524 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ