ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการประกวด Best Practices : Anty Drug In University ประจำปีงบประมาณ 2558″ ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค ห้องสราญรมย์ จังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะสถาบันแม่ข่ายในเขตภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 16 สถาบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 ได้จัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ีเป็นเลิศในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา Best practices : Anty Drug In University ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดเวทีคุณภาพในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาาบันอุดมศึกษา และนำไปจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ต่อไป ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสราญรมย์ โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ ได้แก่ ดร.จีรวัฒน์ วีรังกร คณะกรรมการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สกอ. ,คุณกิตติชัย เหลืองกำจร ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ และอำนวยการสำนักคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาค 6, คุณสมัชชา สายวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาค 6 และคุณณัชชา ญาณฐิตวัฒนา ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ด้าน ผศ.ทพ.ดร. อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าเครือข่ายของเราค่อนข้างเป็นเครือข่ายที่แข็งแรงมากในเรื่องการทำงานด้านยาเสพติด เพียงแต่เราต้องเตือนตัวเองเสมอว่าในเมื่อเราได้รับการสนับสนุนทางด้านนี้จากหน่วยงานต่างๆ เรามีเครือข่ายที่เข้มแข็งเราก็ควรทำงานด้านนี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่ทำได้เท่าเดิม วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มานั่งแลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆซึ่งกันและกัน เราจะได้มีไอเดียหรือประเด็นต่างๆ เพื่อมาพูดคุยและสรุปประเด็นร่วมกัน ที่สำคัญที่ผมอยากได้จากโครงการครั้งนี้ ผมอยากให้เรานั่งคิดโครงการใหม่ๆ ที่เป็นการประหยัดงบประมาณมากขึ้น แต่ได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอย่างรอบคอบร่วมกัน ผมรู้สึกยินดี และอบอุ่นทุกครั้งที่เราได้มาพบกัน และขอขอบคุณทุกๆท่านมากๆ ที่ให้เกียรติมาร่วมโครงการในครั้งนี้”
3973 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ