ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในการประชุม ร่วมเกษตรจังหวัดพิษณุโลก,
สำนักชลประทานที่ 3 , การค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก, แรงงานจังหวัดพิษณุโลก, ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก, ธนาคารออมสิน, ธนาคาราคารสงเคราะห์,ศูนย์ดำรงค์ธรรมและอำเภอ เรื่องกำหนดแผนช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำน้อยในเขตจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

3631 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ