ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 27 ตุลาคม 58 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมวังแก้ว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดพิษณุโลก ตามที่สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทุกระดับ รวมถึงการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ระเบียบวาระได้กำหนดไว้
นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวกำชับให้ คณะอนุกรรมการช่วยการสอดส่อง การดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบของกองทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
สำหรับพิจารณากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เริ่มดำเนินการจัดตั้งกองทุนปี 2544 จนถึงปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1,048 กองทุน กองทุนเมือง จำนวน 50 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 1,098 ทองทุน ได้รับการจัดสรรเงิน จำนวน 1,098 ล้านบาท

 

3218 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ