ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2 จัดกิจกรรม ทำบุญ พัฒนาวัด 1 เดือน 1 ศาสนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ

    เช้าวันนี้ ( 16 ก.ค. 58 )  ที่บริเวณหน้ามัสยิดปากีสตาน พิษณุโลก เจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ที่ นำโดย นายหมวดเอกวรวงศ์  พงศ์บุตร ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยทหารจากกองทัพน้อยที่ 3 ได้ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะ ตัดหญ้าและวัชพืชตลอดจนตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบมัสยิดปากีสตาน พิษณุโลก เพื่อรวมกันทำความดีในกิจกรรม ทำบุญ พัฒนาวัด 1 เดือน 1 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น สืบเนื่องมาจากกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้ แต่ละกองร้อยอาสาทั่วประเทศ จัดกิจกรรมทำความดีขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทย สำหรับในส่วนของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ในแต่ละเดือน จะออกไปร่วมพิธีทำบุญตามพิธีกรรมของแต่ละ
ศาสนา ไม่ว่าจะเป็น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่นๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด โดยจะประสานกับทางสำนักงาน วัฒนธรรม เพื่อที่จะเข้าไปร่วมทำบุญ และพัฒนาสถานที่สำคัญ เหล่านั้น

    ด้านฮาฟีส ซาฟี  กุนนาบี อีหม่ามประจำมัสยิดปากีสตาน พิษณุโลกได้กล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกที่ และทหารจากกองทัพน้อยที่ 3 ที่มาร่วมกันทำความสะอาดในครั้งนี้และสวดให้พรขอให้มีความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาวตลอดไป

2851 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ