ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 พลเอกธีรชัย  นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก /รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน/เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพภาคที่ 32 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3/ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3  โดยมีพลโทสมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุลแม่ทัพภาคที่ 3  ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค, บังคับการตำรวจภูธร ทั้ง 17 จังหวัด ภาคเหนือ เข้าร่วมและผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 3 จนถึงระดับกองพัน มามอบนโยบายให้แนวทางและสั่งการการปฏิบัติงาน กองทัพภาคที่ 3 ได้อำนวยการประสานงานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน  พร้อมทั้งขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายสั่งการของรัฐบาล  คณะรักษาความสงบแห่งชาติและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยยึดถือประชาชนในพื้นที่นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

 

 

 

?wmode=transparent” frameborder=”0″ allowfullscreen>

 

 

5747 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ