ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มเกษตรกรรักน้ำลุ่มน้ำภาค ในพระราชดำริ ได้มีการรวมกลุ่มกันกว่า 30 ราย ปรับเปลี่ยนอาชีพจากการทำไร่เลื่อนลอย ปลูกข้าวและข้าวโพด บนภูเขา มาทดลองปลูกสตอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 และองุ่น พันธุ์บิวตี้ ซีดเลส เพื่อสร้างรายได้ที่ดีและคุ้มค่ากว่าการปลูกข้าวโพดเหมือนในอดีตจนประสบความสำเร็จ จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทิวทัศน์สวยงาม พร้อมลิ้มรสความหวานกรอบ ของสตอเบอรี่ และองุ่น ซึ่งผลไม้เมืองหนาว ที่หมุนเวียนมาท่องเที่ยวกันตลอดในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา

นายนาวิน อินทกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ชาวบ้านในพื้นที่มักนิยมทำไร่เลื่อนลอย ปลูกข้าวโพดกันเป็นจำนวนมาก จนทำให้หน้าดินเกิดปัญหาเสื่อมสภาพ เป็นบริเวณกว้าง จนกระทั่งมี โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำภาค จังหวัดพิษณุโลก เข้ามาให้ความรู้ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ ที่มีทั้งสตอเบอร์รี่ และองุ่น เพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพดเดิม ทั้งนี้เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้มีความเป็นอยู่และมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ราษฎรประกอบอาชีพทางการเกษตรอยู่กับที่ ไม่บุกรุกทำลายป่าและใช้สารเคมีเกษตรลดลงและใช้อย่าง ถูกต้อง

ด้านนางสมบัติ มีเพชร ประธานกลุ่มผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจแนวใหม่ ลุ่มน้ำภาค กล่าวว่า ปัจจุบัน ตนเองได้ปลูกองุ่นปลอดสารฯและเก็บผลผลิตออกจำหน่ายเป็น รุ่นที่ 3 แล้ว โดยได้ใช้เงินลงทุนในครั้งแรก จำนวน 60,000 บาท ซึ่งหลังจากองุ่นออกผลผลิตแล้ว ออกจำหน่ายสร้างรายได้เป็นอย่างดี ให้ผลตอบแทนดีกว่าข้าวโพด โดยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและเลือกซื้อองุ่นปลอดสาร จากสวนไปรับประทานในราคากิโลกรัมละ 200 บาท ซึ่งผลผลิตในรอบปีแรกประมาณ300 กว่ากิโลกรัม รอบปีที่ 2 ได้ผลผลิตรวมประมาณ 600 กว่ากิโลกรัม สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวควบคู่กับการขายผลผลิต ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน มีเกษตรกรตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ เข้าร่วม โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำภาค จังหวัดพิษณุโลก กับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า รวมกันปลูกองุ่นปลอดสารและสตอเบอรี่แล้ว ประมาณ 30 ราย

 

 

4844 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ