ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อเวลา 13.00 – 14.00 น. ของวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้สัมภาษณ์สดทางสถานีวิทยุกระเสียง อสมท.จังหวัดพิษณุโลก (Mcot
phitsanulok) 106.25 Mhz. เกี่ยวกับเรื่องนโยบายต่างๆ ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
อาทิ โครงการก่อสร้างสวนน้ำบึงราชนกโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ ฯลฯ จากนั้นให้
สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทางสถานีโทรทัศน์กว่างซี ของประเทศจีน เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันแรลลี่นานา
ชาติจีน-อาเซียน ปี 2015 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในประเด็นที่ว่าในการจัดการแข่งขันครั้งนี้
ขบวนแรลลี่จะเดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลก จะมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อเผยแพร่จังหวัดพิษณุโลก
และจะจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพอย่างไรบ้าง รวมถึงแนะนำบทบาทของกีฬาที่ได้มี
การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและระหว่างประเทศ

2977 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ