ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา  นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำตกไผ่สีทอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พี่น้องประชาชนชาวตำบลวังนกแอ่นเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำตกไผ่สีทองดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์น้ำตกไผ่สีทอง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับน้ำตกไผ่สีทองแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเทือกเขาเพชรบูรณ์ อยู่ในพื้นที่หมู่ 13 บ้านตอเรือ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หลังจากที่ได้ทำการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งต่อมาทางอำเภอวังทอง พร้อมด้วยชาวบ้านตอเรือได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักพื้นที่อนุรักษ์ 11 จังหวัดพิษณุโลก ทำการพัฒนาเส้นทางเดินลงสู่น้ำตกไผ่สีทอง ซึ่งมีถึง  9 ชั้น ซึ่งมีชื่อที่แตกต่างกันดังนี้  ชั้นที่ 1 แรกรัก ชั้นที่ 2 พักกายา ชั้นที่ 3 ธาราสำราญ ชั้นที่ 4 เบิกบานภูผา ชั้นที่ 5 ตระการตาม่านหมอก ชั้นที่ 6 ออกธารน้ำไหล ชั้นที่ 7 – 8 และ 9 วิไลลานหิน ซึ่งตลอดเส้นทางมีป้ายแสดงชื่อชั้นน้ำตกต่าง ๆ ป้ายบอกเส้นทาง ป้ายแสดงชื่อของต้นไม้หายาก ป้ายแสดงแนวคิด และให้ความรู้เรื่องของการท่องเที่ยวป่าเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ การทำทางลาดสำหรับเดิน บันไดไม้โครงเหล็ก พร้อมราวจับ และสะพานไม้ ที่กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด อีกทั้งยังจัดหาสถานที่ทิ้งขยะและห้องสุขา ที่ไม่ขัดต่อสายตาและระบบนิเวศน์ นอกจากนั้นทางอำเภอวังทอง ยังมีแนวคิดจะมีการนำสัตว์ป่า เช่น จำพวกนกนานาพันธุ์ และสัตว์ที่ไม่ดุร้ายมาปล่อยเพิ่มเติมให้เขาได้อยู่แบบธรรมชาติ เพราะน้ำตกแห่งนี้มีความสมบูรณ์ของผืนป่า

สำหรับการเดินทางไปยังน้ำตกไผ่สีทอง นักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปบนทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก – หล่มสัก เมื่อถึงโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประมาณหลักกม.ที่ 32 – 33 ห่างจากค่ายสฤษดิ์เสนาไปประมาณ 2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าไปยังเส้นทางถนน บ้านแก่งจูงนาง – บ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกอีก ประมาณ 15 กม. โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชม น้ำตกทั้ง 9 ชั้น ในระยะทาง 1.5 กม. ได้อย่างปลอดภัย

 

 

3681 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ