ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเรศวรโดยมีนายประพนธ์  คำไทย ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเรศวรให้การต้อนรับและบรรยายสรุปถึงสถานการณ์น้ำ การกักเก็บน้ำและการส่งน้ำในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเรศวรได้เริ่มส่งน้ำมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นมา ทำให้ตลอดฤดูฝนนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จะได้รับการจัดสรรน้ำทั้งสิ้น 94 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 95,750 ไร่

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและคณะได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่นาข้าวของชาวนาที่ประสบปัญหาขาดน้ำและยืนต้นตาย ในพื้นที่ 2 ตำบลของอำเภอพรหมพิราม ประกอบด้วย ตำบลดงประคำและตำบลทับยายเชียง ที่เสียหายไปกว่า 60,000 ไร่ หลังจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน ในช่วงที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกลงมาน้อย ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้สั่งการให้นายอำเภอพรหมพิรามเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือชาวนาอย่างเร่งด่วน ด้วยการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวนาที่เดือดร้อนมาร่วมประชุมเพื่อหาทางแก้ไข ก่อนจะรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือตามมาตรการของราชการต่อไป

2620 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ