ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมคชรัตน์ 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรี กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการจัดเสวนาและพัฒนาสัมพันธ์ ผู้จัดรายการ ผู้ผลิตรายการ และผู้รับผิดชอบด้านเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 และคณะกรรมการการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของแผนแม่บทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้จัดรายการ ผู้ผลิตรายการ และผู้รับผิดชอบด้านเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ให้การใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด นำเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะอย่างถูกต้องและมีประโยชน์ต่อสังคม ยึดมั่นในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ ทำนุบำรุงพระศาสนา และปกป้องเทิดทูนพระมหากษัตริย์

 

 

3138 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ