ช่วยเเชร์ จ้า .....

    

เช้าวันนี้( 6 พ.ย.58 ) ที่ห้องประชุม สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิษณุโลก นายดำรงชัย  เดชาธิคม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยนายราชันย์ นครจินดา ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าวในการออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จำนวน 4 โครงการ คือ 1.โครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้สินเดิม ลูกค้า ธ.ก.ส. โดยธนาคารจะพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้เดิมให้แก่เกษตรกร ออกไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง และสำหรับลุกค้า ธ.ก.ส. ที่อยู่ในพื้นที่วิกฤตภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด ที่มีเงินกู้เดิมรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะได้รับการลดดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปะ โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยเกษตรกรร้อยละ 1.5 ต่อปี และธ.ก.ส.รับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรร้อยละ 1.5 ต่อปี 2.โครงการสินเชื่อเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบน้ำ หรือ ปรับเปลี่ยนการผลิตหรือประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตร วงเงินให้สินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท 3.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างงานใรชุมชน วงเงินให้สินเชื่อรวม 2,500 ล้านบาท วงเงินกู้รายละไม่เกิน50,000 บาท คิดดอกเบี้ยในอัตรา mrr -2 ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 5 ปี โดยใช้ทางเลือกอาชีพเสริมของกระทรวงแรงงาน และ 4. โครงการสินเชื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน วงเงินให้สินเชื่อรวม 2,500 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมาย วิสาหกิจชุมชน3,000 แห่ง สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มละไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 12 เดือน นายดำรงชัย เดชาธิคม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง กล่าวอีกว่า ทาง ธ.ก.ส. ได้เตรียมมาตรการ ทั้ง 4 มาตรการ เพื่อดูแลผลกระทบจากภัยแล้ง ให้กับพี่น้องเกษตรกร จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรคลายวิตกกังวล จนกระทั่งเกิดกรณีการฆ่าตัวตาย ที่ จ.อุตรดิตถ์ เนื่องจากหวั่นว่าจะไม่สามารถใช้หนี้สิน ธ.ก.ส.ได้ ซึ่งทาง ธ.ก.ส. สามารถปรับโครงการสร้างหนี้เกษตรกรได้เช่นกัน พร้อมทั้งได้ออกมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถสอบถามและเข้าร่วมโครงการได้ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ

 

 

3367 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ