ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการ 9 จังหวัดภาคเหนือ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันภาคเหนือและการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า

เช้าวันนี้ ( 6 พ.ย.58 )  ที่สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ และการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินและป่าไม้ โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ดร.ชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พลตรีธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในวันนี้ได้มีการสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในปี 2558 ซึ่งในปีนี้นับได้ว่าพื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟไหม้ป่า หมอกควันจากการเผาหญ้าของการเกษตรกร รวมถึงปัญหาหมอกควัน จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบสูงสุด คือ พื้นที่ของ จังหวัดลำปาง รองลงมาคือ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดคือนอจากปัญหาหมอกควันแล้วยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่มีผลกระทบต่อประชาชนด้วย ซึ่งจากการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการหารือและวางมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหา ในเรื่องของไฟป่าและหมอกควัน โดยเตรียมเสนอ ครม.ตั้งหน่วยงานดับไฟป่าแห่งชาติขึ้น ในปี 2559 เพื่อเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนสกัดไฟป่า โดยเฉพาะในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ ให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งหวังให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือให้สำเร็จเป็นรูปธรรม โดยกองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะสนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มความสามารถ เพื่อรักษาทรัพยากรสำคัญของชาติ ทั้งป่าไม้และต้นน้ำลำธารให้คงอยู่ฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

3520 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ