ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 พลตรี เบ็ญจรงค์ บริสุทธิพันธุ์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางเยี่ยมคาระวะ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประสานการปฏิบัติการ การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดพิษณุโลก พร้อมตรวจเยี่ยมรับฟ้งบรรยายสรุปการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมฯ ณ ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

4978 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ