ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อ 07 พ.ย.58, 1330 น. พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ฉก.ร.7 และคณะนายทหารฝ่ายอำนายการ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการดอยผาหมอก (ดอยต๊อกม๊อก) เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน พร้อมกับได้ให้โอวาท และแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 59 แก่กำลังพล ทั้งนี้ได้กรุณามอบ เครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ฐานปฏิบัติการดอยผาหมอก ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จว.ม.ส. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5280 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ