ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อ 07 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ฉก.ร.7 และคณะนายทหารฝ่ายอำนายการ เดินทาง
ไปตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการ มว.ค.120 มม. ที่ 1 ร้อย.ค.หนัก ฉก.ร.7 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน พร้อมกับได้ให้โอวาท
และแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 59 และได้ให้ มว.ค.120 มม.ที่ 1 ร้อย.ค.หนัก ฉก.ร.7 ทำการฝึก เปลี่ยนย้ายที่ตั้งยิง ค.120 มม.
เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจ กรณีมีเหตุเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้กรุณามอบ เครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อ
เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพล ณ ฐานปฏิบัติการ มว.ค.120 มม. ที่ 1 ร้อย.ค.หนัก ฉก.ร.7 บ.แม่ส่วยอู
อ.เมือง จว.ม.ส. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

4728 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ