ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายอมร ต่อเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ การป้องกันรักษาพื้นที่ป่า และการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินป่าไม้ จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมกองทัพภาคที่ 3 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

 

 

3716 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ