ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรภาค 6 อ.พรหมพิ
ราม จ.พิษณุโลก โดยมีพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 กล่าวต้อนรับ
พร้อมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำ
รวจภูธรภาค 6 และพลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง  ได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจในสัง
กัดตำรวจภูธรภาค 6  ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจะต้องบริการประชาชนอย่างสุภาพ  อ่อน
น้อม และเป็นที่พึ่งของประชาชน เนื่องจากปัจจุบันยุคการสื่อรวดเร็ว ระบบโซเซียล  เน็ตเวิคด์มีหลาย
รูปแบบ อาจทำให้ภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ดีได้   ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต้องพึงระวังเสมอ พร้อม
กันนี้ก็ให้รู้จักใช้โซเซียลเน็ตเวิร์ค ไปทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ได้มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้
แก่มูลนิธิพลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เพื่อนำไปก่อสร้างโรงพยาบาลและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

6570 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ