ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ที่ ห้องประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานตำรวจภูธรภาค 6 ได้จัดอบรมโครงการปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน ของตำรวจภูธรภาค 6 โดยมีพลตำรวจเอกวินัย ทองสอง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ป้องกันปราบปราม 3เป็นประธานเปิดงาน และให้เกียรติบรรยายพิเศษให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 6 ในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการเป็นตำรวจที่ดีของประชาชน และ พลตำรวจโทธีระศักดิ์  กลิ่นพงษา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อองค์กร สำหรับการจัดอบรมโครงการปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน ของตำรวจภูธรภาค 6

สำหรับการจัดจัดอบรมโครงการปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน ของตำรวจภูธรภาค 6 ในครั้งนี้เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้เข้าไปสัมผัส ใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชาระดับชั้นประทวน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในการเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจ ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ได้รับบริการที่ดีจากข้าราชการตำรวจดุจญาติมิตร ซึ่งเป็นหลักประกันด้านความปลอดภัย และความยุติธรรมที่มีมาตรฐาน และเพื่อต้องการให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ พึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ และมองภาพลักษณ์ข้าราชการตำรวจดีขึ้น โดยผู้เข้ารับการอบตามโครงการฯ ดังกล่าว ประกอบไปด้วย ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 1,037 นาย และมีข้าราชการตำรวจระดับ ผู้บัญชาการ, รองผู้บัญชาการ, ผู้บังคับการ, รองผู้บังคับการ และหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจ ภูธรภาค 6 จำนวน 218 นาย ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้สังเกตการณ์ ในครั้งนี้

 

2685 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ