ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาคคมนาคม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 ที่กระทรวงคมนาคม บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยวันนี้เป็นการฝึกบนโต๊ะ หรือที่เรียกว่า Table Top Exercise ที่ได้กำหนดสถานการณ์จำลองให้ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม ทั้งกลุ่มผู้บัญชาการเหตุการณ์และกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้สามารถดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ประสบเหตุ การเข้าจัดการเหตุ จนเหตุการณ์สิ้นสุด โดยยังไม่มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรจริง ซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นในด้านการสั่งการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในการจัดการสาธารณภัย ระดับ1 โดยผู้อำนวยการท้องถิ่น จะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์และจัดการระงับภัย นายกมล หมั่นทำ รองอธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ ( 11 พ.ย.58 ) จะมีการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 หลักกิโลเมตร 223 (บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. บ้านกร่าง ) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ ตลอดจนอาสาสมัครภาคประชาชน ดังนั้น การฝึกซ้อมร่วมกัน จึงถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่าง ๆ ทุกภาคส่วนจะสามารถบูรณาการความร่วมมือเข้าเผชิญและระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่อุบัติภัยนั้น จะก่อความเสียหายร้ายแรงแก่ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

 

2807 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ