ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 พลตรี นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 และคณะ ทำการสำรวจขอบเขตพื้นที่ภูทับเบิกทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณภูทับเบิก พร้อมเปิดกิจกรรม ” เพชรบูรณ์ ร่วมใจ ขนขยะลงไป สร้างภูทับเบิกให้สวยงาม ” ใช้วิธีการคัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน บรเิวณ พื้นที ภูทับเบิก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

 

2657 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ