ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 พลตรี เบ็ญจรงค์ บริสุทธิพันธุ์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ของกองทัพภาคที่ 3 เข้าเยี่ยมคำนับ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อประสานการปฏิบัติการแบบบูรณาการ พร้อมเยี่ยมชม และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม ร่วมช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อประชาชนอยู่ดีมีความสุข ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

3432 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ